Στη ζεστή σου την αγκάλη

Στη ζεστή σου την αγκάλη να γείρω ακόμα λίγο
απ’ τη μια ζωή στην άλλη, μαζί σου να ξεφύγω
κι ας μη γυρίσω πια ποτέ μου στεναγμέ μου
κι ας μη γυρίσω πια ποτέ μου στεναγμέ μου

Απ’ τα μαύρα σου τα μάτια το δάκρυ να φιλήσω
στα βρεγμένα βλέφαρά σου να βγω να περπατήσω
στο πρόσωπό σου να γλιστρήσω στεναγμέ μου
να πιω το δάκρυ να μεθύσω ουρανέ μου

Στη ζεστή σου την αγκάλη να γείρω ακόμα λίγο
φόρεσα φτερά και πάλι και τώρα τα ανοίγω
μακριά απ’ τον κόσμο να πετάξω στεναγμέ μου
και πίσω πια να μην κοιτάξω ουρανέ μου