Αγγελούδι

Απόψε το αγγελούδι μου θα `ρθει με το τραγούδι μου.
Μ `όλα τα βάσανα,
που γλυκανάσανα.
Λουλούδι κόκκινο να βγει στη στράτα πάλι,
να χωριστεί η καρδιά απ` τ` ατσάλι,
ο πόνος να ξεγελαστεί,
αηδονάκι μου,
έλα χαμογέλα μου.

Απόψε στο χειλάκι μου γλυκός καημός, μικράκι μου,
κι ο αμανές παλιός, κίτρινος στεναγμός.
Σαν το παλιό μπακίρι,
που γυάλιζε τον κύρη,
γυρεύει στ` άστρα ν` ανεβεί,
αηδονάκι μου,
έλα χαμογέλα μου.