Είσαι γυναίκα

Είσαι γυναίκα.
Πώς να νικήσω μια γυναίκα;
Θέλω μονάχα να σε δω να ξεμακραίνεις.
Κι ύστερα να ’ρχεσαι.
Κι ύστερα να ‘ρχεσαι ξανά.

Είσαι γυναίκα.
Πώς να νικήσω μια γυναίκα;
Ποτέ δεν πέρασε στιγμή απ’ το μυαλό μου
να πολεμήσω.
Να πολεμήσω, δε μπορώ.

Είσαι γυναίκα.
Να καταλάβω μια γυναίκα,
πόσο πολύ προσπάθησα να καταφέρω.
Και πολεμάω.
Και πολεμάω μέσα μου.

Για να γκρεμίσω,
όλα τα κάστρα που έχω χτίσει.
Κι ύστερα να παραδοθώ, πόρτες ν’ ανοίξω.
Πρέπει να ζήσουμε.
Πρέπει να ζήσουμε κι οι δυο.