Χίλια σπίρτα

Χίλια σπίρτα όλα βρεγμένα.
Θέλησα φωτιά ν’ ανάψω,
να σε κάψω απόψε πάλι.

Τ` όνειρό μου το ζαλίζω.
Να σε φέρω μπρος μου λίγο.
Πάει να σπάσει το κεφάλι.

Η ζωή με πάει αλλού.
Πώς μου γύρισε το νου,
κι έκανε την κάθε νύχτα
απ` την άλλη πιο μεγάλη.

Χίλια σπίρτα όλα βρεγμένα.
Κι απ` τα χίλια ούτε ένα
δεν κατάφερα ν` ανάψω.

Πέρασε άλλη μια νύχτα,
σε βαθειά νερά, σε δίχτυα.
Χίλια σπίρτα να σε κάψω.