Παράθυρο ανοιχτό

13 τραγούδια από την Ήπειρο και τα Γρεβενά, ειδωμένα από το παράθυρο