Σήμερα Δέσπωμ Πασχαλιά

Ακράταγο ποτάμι ο θρηνητικός διάλογος, όπου η μάνα με ασώπαστο πόνο καλεί, από την σκοτεινή λησμοσύνη του κάτω κόσμου την νεκρή κόρη της και συνομιλούν.

Τελετουργικός χορός που χορεύεται την πρώτη μέρα του Πάσχα στα χωριά των Γρεβενών (Σαρακήνα, Σπήλαιο, Άγιος Γεώργιος, Αμυγδαλιές, Πρόσβορο, Αβδέλλα), της Ημαθίας (Ρουμλούκι) και της Ηπείρου (Βωβούσα).

Σήμερα Δέσπωμ Πασχαλιά
Κι αύριο Χριστός Ανέστη
Κι εσύ Δέσπωμ δε φαίνεσαι
Να έβγεις στο σιργιάνι
Δέσπω μου κλαίει το παιδί
Κλαίει και δε μερώνει
Αν έχτε μήλο δώστε του
Κυδώνι να μερώσει
Κι αν δεν μερώσει κι από τ’ αυτό
Σκάψε παράχωσέ το
Φκιάσε τα νύχια σου τσαπιά
Την απαλάμη φτυάρι